شیوه نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی تصویب شد – خبرگزاری تفریحبار | اخبار ایران و جهان

شیوه نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی تصویب شد - خبرگزاری تفریحبار | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری تفریحبار، شیوه نامه «خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی» در راستای اجرای راهکارهای نهم و دهم از ماموریت هفتم قوه قضاییه در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، در تاریخ 11 اردیبهشت 1403، به تصویب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسید.

راهکارهای نهم و دهم سند تحول در راستای تحقق ماموریت هفتم قوه قضاییه (حمایت از حقوق مالکیت اشخاص) عبارت است از: ارایه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی از طریق «سکوی خدمات دیجیتال ثبتی» و «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و الزام به استفاده از امضای الکترونیکی برای دریافت خدمات ثبتی و ارایه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی قابل ارایه در دفاتر اسناد رسمی از طریق سکوهای بخش خصوصی و با تایید حضوری (در محل دفترخانه یا به صورت سیار خارج از آن) یا غیرحضوری توسط یکی از سردفتران اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

متن شیوه نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی

در اجرای راهکارهای (9) و (10) از ماموریت 7 (مربوط به حمایت از حقوق مالکیت اشخاص) مسند تحول و تعالی قوه قضاییه مصوب 1403/1/7 ریاست محترم و مالی قوه قضاییه و توجه به ظرفیت مقرر در فراز (ج) ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور و فراز الفاز ماده 68 همان قانون و ماده 655 قانون آیین نامه دادرسی کیفری و نیز بند ج از ماده 4 آیین نامه توسعه خدمات الکترونیک دستگاه های اجرایی به شماره 206/93/7740- 92/6/10 مصوب 1393 شورای عالی اداری و توجهاً به عمومات قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 به منظور سهولت و دسترسی سریع عموم مردم به خدمات غیر حضوری قابل ارایه در دفاتر اسناد رسمی، شیوه نامه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر ابلاغ می شود:

بخش اول: درخواست غیرحضوری تنظیم اسناد رسمی و سایر خدمات ثبتی

ماده 1- با راه اندازی سامانه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی در (سکوی کاتب) کلیه درخواست های تنظیم اسناد رسمی و خدمات ثبتی به دفترخانه از سامانه سکوی مزبور پذیرش خواهد شد.

ماده 2 – سردفتر مکلف است به محض دریافت درخواست نسبت به بررسی پذیرش یا عدم پذیرش درخواست غیرحضوری تنظیم سند یا سایر خدمات ثبتی اقدام نماید.

تبصره 1- در صورت عدم پذیرش درخواست سردفتر مکلف است در اجرای ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی با ذکر علت مراتب را زیر درخواست مربوطه درج نماید. در این صورت متقاضی امکان ویرایش درخواست را خواهد داشت.

تبصره 2 – در صورت نقص مدارک یا نیاز به اطلاعات و مدارک تکمیلی سردفتر مکلف است اطلاع رسانی لازم موارد نقص را به صورت جامع زیر درخواست مربوطه به متقاضی اعلام نماید. متقاضی باید از طریق سکوی کاتب نسبت به تکمیل مدارک و رفع نقص اقدام کند.

تبصره 2 – چنانچه پس از پذیرش درخواست تنظیم سند و انجام سایر خدمات لبنی امکان پذیر نباشد سردفتر باید علت را مطابق تبصره 1 زیر درخواست درج و اعلام کند.

بخش دوم: تنظیم غیر حضوری اسنادرسمی و سایر خدمات ثبتی

ماده 3 – ثبت کلیه اسناد و خدمات ثبتی قابل ارایه با احراز هویت الکترونیک و استفاده از امضای دیجیتال و بدون مراجعه حضوری، متقاضی در دفتر اسناد رسمی امکان پذیر است.

تبصره – استاد و خدمات ثبتی قابل ارایه با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درج از طریق سکوی کاتب تعیین می شود.

ماده 4 – سردفتر به محض احراز هویت الکترونیک از طریق سکوی کاتب و امضای دیجیتال توسط متقاضی یا اصحاب سند نسبت به تایید نهایی اقدام می نماید.

تبصره 1 – توجهاً به اطلاق و عموم واژه «امضا» در عبارت «امضای شخص یا اشخاص» مندرج در تبصره 1 ماده 7 قانون جامع حدنگار مصوب 1393 به امضای فیزیکی و نیز دیجیتال تایید نسخه پیش نویس باید توسط اصحاب سند از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی کاتب انجام و ملاک عمل برای اخذ شناسه یکتا توسط سردفتر است.

تبصره 2- اطلاعات مربوط به تایید الکترونیک متقاضی اصحاب سند در نسخ پشتیبان و نهایی سند درج می شود.

ماده 5- پرداخت کلیه هزینه های متعلقه توسط متقاضی، از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی (کاتب) به صورت الکترونیک انجام می پذیرد.

ماده 6 – متقاضی ارایه خدمات غیر حضوری بعد از پذیرش درخواست نیز در هر مقطعی می تواند ادامه فرآیند را به صورت حضوری در همان دفترخانه پیگیری و انجام دهد در این صورت هزینه های وصولی بابت ارایه خدمات غیر حضوری مسترد نخواهد شد.

ماده 7 – فرآیند اطلاع رسانی خدمات موضوع این شیوه نامه از طریق سکوی کاتب انجام می پذیرد.

ماده 8 – نظارت بر اجرای صحیح این شیوه نامه بر عهده معاونت امور اسناد معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی و کانون سردفتران و دفتریاران است.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "شیوه نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی تصویب شد – خبرگزاری تفریحبار | اخبار ایران و جهان" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "شیوه نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی تصویب شد – خبرگزاری تفریحبار | اخبار ایران و جهان"، کلیک کنید.